emblem

The United Republic of Tanzania

Tanzania Civil Aviation Authority-Consumer Consultative Council (TCAA-CCC)

Kujua haki zangu

HAKI NA WAJIBU WA MTUMIAJI

Haki ya kusafiri Salama

Mtumiaji ana haki ya kusafirisha bidhaa na kusafiri salama bila kuhatarisha afya na maisha yake.

Haki ya kuchagua

Mtumiaji ana haki ya kuchagua bidhaa au huduma bora kwa bei nafuu bila njia zozote zile za ulaghai au udanganyifu.

Haki ya kupata habari

Mtumiaji ana haki ya kupata habari sahihi na kamili kuhusu huduma au bidhaa anayotarajiwa kuuziwa.

Haki ya kupata fidia

Mtumiaji anahaki ya kupata fidia inayostahili kwa madhara yanayotokana na bidhaa au huduma isiyoridhisha.

Haki ya kupata huduma muhimu

Mtumiaji anahaki ya kupata huduma kwa maana ya haki ya bidhaa na huduma muhimu kwa maisha ya kila siku.

Haki ya kusikilizwa

Mtumiaji anahaki ya kutoa mawazo kwa mambo yanayogusa maslahi ya watumiaji katika soko na kuwakilishwa ipasavyo.

Haki ya kupewa Elimu

Mtumiaji anahaki ya kupata Elimu stahili ili kuelewa mambo yote ya msingi katika soko.

Haki ya kuishi katika mazingira mazuri

Mtumiaji anahaki ya mazingira salama yanayoweza kuhatarishwa na wafanyabiashara katika soko.

Shime zingatia Haki hizi nane na tusimame imara katika soko!